ESTÀS PREPARAT PER LA NOVA LLEI GDPR / 2018?

Reglament General de Protecció de Dades 2017/679 RGPR entrarà en vigor el proper 25 de maig, i s’aplicarà no solament als ciutadans de la unió europea, sinó també als organismes que resideixen fora dels estats membres.

Les sancions arriben fins als 20 milions d’euros o fins al 4% dels ingressos anuals globals de la companyia.

 

EL 70% DE LES DADES IMPORTANTS ENCARA ESTAN EN PAPER!!!

Implanta una política d'escriptori net!!!

Els serveis externs ens brinda una Seguretat al 10% i no veus el resultat, els documents sovint s'emmagatzemen abans de ser destruïts, i les empreses del servei no li eximeix de responsabilitat per l'ús indegut.

Consciencia als empleats! Petits errors poden ocasionar un dany immens, els documents que es deixen per distracció en la fotocopiadora i ens enportem les còpies, poden caure en mans equivocades. Arxivar amb sensatesa, bloquejar els documents confidencials, destruir tots els documents quan no siguin necessaris usant una trituradora de documents.
Inutilitzi totalment els seus vells suports (discos durs) o CDs. No n’hi ha prou amb un cop al disc dur, les destructores IDEAL destruirà les seves dades electròniques de forma fàcil i segura.

DIN 66399 és l’estàndard de Seguretat de les dades i pot determinar fàcilment la seva destructora IDEAL en base al nivell de Seguretat que més li convingui

* Nivell 1 sensibilitat normal
* Nivell 2 confidencial
* Nivell 3 confidencial i secrets.

Solament un 35% de les empreses tenen pautes per a l'emmagatzematge i manipulació del paper, amb la nova GDPR totes les necessiten.


Informació a protegir:

Tota informació relativa a una persona vinculada a la seva vida és privada, professional i pública. (Nom, foto, adreça, e-mails, dades bancàries, xarxes socials, informació mèdica, adrecis IP de computadores, etc.)

Leave a Comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.