Formulari de contacte
    "He llegit i accepto la polìtica de privacitat. De conformitat amb la normativa en matèria de protecció de dades, Copimac Digital, SL, en qualitat de responsable de tractament, l'informa de que les dades personals facilitades voluntàriament per vostè, a través del present formulari web seran tractats, amb la finalitat d'atendre seva sol·licitud. No es preveuen cessions o comunicacions de dades. Les dades seran conservades mentre siguin necessaris per atendre la seva sol·licitud, sense perjudici dels terminis de conservació legalment establerts. Pot vostè exercir els drets d'accés, rectificació o supressió de les seves dades, dirigint-se a info@copimac.com, per a més informació a l'respecte, pot consultar la nostra polìtica de privacitat"]